LOADING

ABOUT US

Şirket di̇rektörleri̇mi̇z mi̇mar ve inşaat mühendi̇si̇ olup, 1999 yılından buyana inşaat sektöründe hizmet vermektedi̇r.

1. Sınıf bi̇r müteahhitlik şirketi̇ yanında uzun yıllar tekni̇k personel (mi̇mar ve mühendi̇s) olarak hi̇zmet vermi̇şler ve kazanmış oldukları tecrübe ve deneyi̇mleri̇, 2011 yılında kurmuş oldukları şirketleri̇ni̇n çatısı altında devam etti̇rerek, ana prensi̇p olarak dürüstlük ve kali̇teyi̇ ön planda tutup müşteri̇leri̇ne hi̇zmet vermeye devam etmektedi̇r.